Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego serwis informacyjny
Biuletyn Informacji Publicznej KA
Dane Adresowe
Prawo Uczelniane
Zasady i tryb przyjmowania na studia
 • Archiwum
 • Regulaminy
 • Regulamin studiów
 • Regulamin świadczeń dla studentów
 • Programy studiów
 • Wydział Aktorski
 • Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
 • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Wydział Architektury i Sztuk Pięknych
 • Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
 • Wysokość opłat za studia
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRAWO UCZELNIANE

    Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

  Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. A F Modrzewskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Krakowskiej Akademii im. A F Modrzewskiego.

  Plik: Uchwała Senatu

    udostępnił Aneta Rapkiewicz dnia 2021-03-04
    opracował Aneta Rapkiewicz dnia 2021-01-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rzecznik Akademicki

  Zarządzenie Rektora nr 70/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Rzecznika Akademickiego

  Plik: Zarządzenie

    udostępnił Aneta Rapkiewicz dnia 2021-02-24
    opracował Aneta Rapkiewicz dnia 2020-07-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zasady weryfikacji efektów uczenia się

  Zarządzenie Rektora nr 47/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie tymczasowych zasad weryfikacji efektów uczenia się określonych w programach studiów prowadzonego poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych

  Plik: Zarządzenie Rektora

    udostępnił Aneta Rapkiewicz dnia 2020-05-26
    opracował Aneta Rapkiewicz dnia 2020-05-26
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zasady prowadzenia seminariów doktorskich oraz sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

  Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. A F Modrzewskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad prowadzenia seminariów doktorskich oraz sposobu postepowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Krakowskiej Akademii im. A F Modrzewskiego.
  (Zmieniona Uchwałą z dnia 30 października 2019 r. oraz 3 marca 2021 r.)

  Plik: Uchwała Senatu - tekst jednolity

  Plik: Uchwała zmieniająca

    udostępnił Aneta Rapkiewicz dnia 2021-03-04
    opracował Aneta Rapkiewicz dnia 2019-10-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacji wyników badań ...

  Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

  Przyjęty uchwałą Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Modrzewskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r.

   

  Plik: Regulamin zarządzania prawami autorskimi...

    udostępnił Aneta Rapkiewicz dnia 2018-09-28
    opracował Aneta Rapkiewicz dnia 2018-09-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Strategia Uczelni

  Strategia rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2021-2025.

  Przyjęta uchwałą Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Modrzewskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na lata 2021-2025

  Plik: Strategia Uczelni

  Plik: Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego


  Strategia rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2017-2020.

  Przyjęta uchwałą Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Modrzewskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na lata 2017-2020

  Plik: Strategia Uczelni

    udostępnił Aneta Rapkiewicz dnia 2021-01-28
    opracował dnia 2018-09-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Statut Krakowskiej Akademii

  Statut Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

  Plik: Statut

    udostępnił Aneta Rapkiewicz dnia 2020-07-27
    opracował Aneta Rapkiewicz dnia 2018-09-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  v góra