Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego serwis informacyjny
Biuletyn Informacji Publicznej KA
Dane Adresowe
Prawo Uczelniane
Zasady i tryb przyjmowania na studia
 • Archiwum
 • Regulaminy
 • Regulamin studiów
 • Regulamin świadczeń dla studentów
 • Programy studiów
 • Wydział Aktorski
 • Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
 • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Wydział Architektury i Sztuk Pięknych
 • Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
 • Wysokość opłat za studia
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA

    Warunki i tryb rekrutacji na rok 2021/2022

  Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2021/2022 (zmieniona Uchwałą z dnia 28 stycznia 2021 r. oraz 3 marca 2021 r.)

  Plik: Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie - tekst jednolity
  Plik: Uchwała zmieniająca

  Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 (zmieniona Uchwałą z dnia 16 września 2020 r., 9 grudnia 2020 r. oraz 3 marca 2021 r.)

  Plik: Warunki i tryb rekrutacji na studia drugiego stopnia - tekst jednolity
  Plik: Uchwała zmieniająca

    udostępnił Aneta Rapkiewicz dnia 2021-03-05
    opracował Aneta Rapkiewicz dnia 2020-06-17
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Organizacja potwierdzania efektów uczenia się osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia

  Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu potwierdzania efektów uczenia się osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
  (Zmieniona Uchwałą Senatu z dnia 20 marca 2020 r. oraz z dnia 3 marca 2021 r.)

  Plik: Organizacja potwierdzania efektów uczenia się - tekst jednolity

  Plik: Uchwała zmieniająca

    udostępnił Aneta Rapkiewicz dnia 2021-03-04
    opracował Aneta Rapkiewicz dnia 2019-07-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Warunki i tryb rekrutacji na rok 2020/2021

  Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2020/2021
  (Zmienione Uchwałą z dnia 2 września 2019 r., 22 stycznia 2020 r., 20 marca 2020 r., 20 maja 2020 r., 15 lipca 2020 r. oraz 9 grudnia 2020 r.)

  Plik: Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite

  Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021
  (Zmienione Uchwałą z dnia 2 września 2019 r., 20 marca 2020 r., 20 maja 2020 r., 16 września 2020 r. oraz 9 grudnia 2020 r.)

  Plik: Warunki i tryb rekrutacji na studia drugiego stopnia

    udostępnił Aneta Rapkiewicz dnia 2021-01-11
    opracował Aneta Rapkiewicz dnia 2019-07-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Warunki i tryb rekrutacji na rok 2019/2020

  Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020 (z załącznikami)
  (Zmieniona Uchwałą z dnia 12 marca 2019 r., 26 czerwca 2019 r. i 2 września 2019 r.)

  Plik: Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite

   

  Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 (z załącznikami)
  (Zmieniona Uchwałą z dnia 12 marca 2019 r., 10 kwietnia 2019 r., 26 czerwca 2019 r., 2 września 2019 r. i 30 października 2019 r.) 

  Plik: Warunki i tryb rekrutacji na studia drugiego stopnia

   

    udostępnił Aneta Rapkiewicz dnia 2019-11-13
    opracował Aneta Rapkiewicz dnia 2018-09-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Archiwum
  v góra